Yoga

Riječ yoga zapravo predstavlja koncept. Koncept onoga što nas vraća u realnost, a to je bivanje u sadašnjem trenutku. U doslovnom prijevodu ona znači jedinstvo sa sobom i svime oko sebe. Cjelovitost yoge očituje se u uravnoteženju tijela, uma i našeg duha, a to nam pomaže u savladavanju svakodnevnih životnih situacija, nošenju sa stresom i brigama, boljem razumijevanju sebe, postizanju harmonije sa sobom i svojom okolinom.

Yoga se često doživljava kao fizička praksa no ona je puno više od toga. Yogu možemo prakticirati kroz njezinih 8 udova. Oni su:

  1. Yama
  2. Niyama
  3. Asana
  4. Pranayama
  5. Pratyahara
  6. Darhana
  7. Dhiana
  8. Samadhi

Za sve radoznale, evo malo više informacija o nabrojanim udovima yoge:

Yame

Predstavljaju univerzalne zakone ili naputke kako se ponašati i kako djelovati u životu. One uključuju 5 koncepata: nenasilje, istinitost, izbjegavanje krađe (materijalne ili nematerijalne), sublimiranje životne energije (razvijanje tjelesne i mentalne discipline) te otkrivanje i ostvarivanje naše uloge u svijetu.

Niyame

Predstavljaju osobne upute kako se odnositi prema samome sebi. One također uključuje 5 koncepata: čistoća tijela i uma (misli, uma, osjetila i fizičkog tijela), njegovanje stanja zadovoljstva, disciplina, učenje o sebi te prepuštanje duhovnom vodstvu.

Asane

Predstavljaju položaje tijela. Osnovni princip asana je zauzimanje udobnog i stabilnog položaj u kojem se možemo zadržati dulje vrijeme. Pravilno izvođene asana stvara smirenost, fleksibilnost i psiho-fizičku snagu. Rezultat toga je zdravo tijelo, zdrav duh i smiren um.

Pranayame

su tehnike/vježbe svjesnog disanja

Pratyahara

povlačenje osjetila prema unutra tj. od vanjskih podražaja

Dharana

koncentracija

Dhyana

meditacija

Samadhi

nadsvjesno stanje

Dakle, asane ili fizička praksa yoge samo je mali dio cijele yoga filozofije. Yogu prakticiramo i na duhovnoj razini obraćajući pažnju na to kako se odnosimo prema sebi i svijetu oko sebe, prakticiramo je na fizičkoj razini kroz asane, tehnike svjesnog disanja ali i kroz tehnike čišćenja tijela, koncentraciju, meditaciju. Sve sa ciljem da dostignemo stanje mira, uravnoteženosti, harmonije.

U Dobrom Mjestu bavit ćemo na praksom Asana, Pranayama (Tehnika disanja) i Meditacije.

Kroz svoje poduke želim potaknuti ljude da djeluju iz najboljeg dijela sebe - iz svojih talenata, vještina i sposobnosti, jer zdrava zajednica i zdravo društvo može postojati samo ukoliko je sastavljeno od zdravih pojedinaca.

KONTAKTIRAJTE ME

Klijenti o meni

Ivana Beljanski Ulić

Jassna Luna inspirira precizno pogađajući suštinu! Njene radionice i vježbe yoge djeluju ljekovito i na dušu i na tijelo. Kada se prepustite Jassni budite sigurni da će vam život postati čarolija!

Ljiljana Milić

Jassna je netko tko zna, tko poznaje puteve kojima vas vodi. Jassna je inspirativna, samim svojim bićem i svakom svojom riječju. Da, baš tako
- 100% autentična. Svatko tko krene putem promjene može Jassninim rukama povjeriti vodstvo uz puno povjerenje da je u rukama odličnog znanja i iscjeliteljskog iskustva i još bolje ljudske duše.

Sanja Čolić

Sjajni tekstovi sa dubokim porukama koje vas tjeraju na razmišljanje. Od Jassne ćete naučiti jako puno.
Za svaku preporuku.

PREDBILJEŽITE SE ZA NEWSLETTER I

Primite poklon meditaciju